beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Ga aan de slag met Leren en reflecteren! Bekijk hier alle producten die je daarbij kunnen helpen.

Databank Effectieve sociale interventies

In de sociale sector worden veel methoden ontwikkeld om (actuele) sociale problemen slagvaardig aan te pakken. In deze databank van Movisie vind je informatie over de praktijkervaringen met gangbare methoden en de effectiviteit ervan.Bijvoorbeeld methoden rondom ouderenparticipatie, mantelzorgondersteuning, maatschappelijke activering, buurtontwikkeling etc. Zoek je een geschikte interventie voor een bepaald probleem of een bepaalde doelgroep? Neem dan een kijkje in de databank.

Werken aan je vakbekwaamheid

  • Bij de BPSW-school kun je trainingen, congressen, gastcolleges en masterclasses volgen. Aan de hand van interactieve werkvormen ga je aan de slag met jouw persoonlijke leerdoelen, binnen jouw specifieke werkveld. Deskundige trainers begeleiden je hierbij. De onderwerpen zijn heel divers, bijvoorbeeld: Richtlijnen, Beroepscode, Beroepsethische dilemma’s en actuele maatschappelijke thema’s zoals seksualiteit, suïcide, WMO, etc.
  • Op de Website Bijscholing WMO staan trainingen, cursussen, opleidingen en bijscholingen op het gebied van de Wmo. 
  • Onder de naam Sterk in Werk vind je het scholingsaanbod van FCB.
  • Het Registerplein heeft ook een scholingsagenda met divers aanbod. Bekijk de cursusagenda van Registerplein.

Handboek: Professional moet verbinding maken met eenzaamheid

Kenniscentrum Movisie heeft een handboek en materiaal ontwikkeld om professionals te trainen het gesprek aan te gaan met cliënten over eenzaamheid. Het handboek bevat een draaiboek en trainingsmaterialen om de training “Verbinden met eenzaamheid” te geven aan sociale professionals. In de training worden professionals zich bewust van hun eigen gedachten en gevoelens die situaties kunnen oproepen als het om eenzaamheid gaat, en leren ze zich te verbinden met de eenzaamheid van de ander.

Blijf je ontwikkelen met Slim in Werk-subsidies

Werken aan je ontwikkeling? Met Slim in Werk-subsidies voor het sociaal werk, de jeugdzorg en de kinderopvang kun je aan de slag. Er zijn drie verschillende subsidies die je bij FCB kunt aanvragen:

  • Subsidie Slimme WERKvloer voor sociaal werkers, jeugdzorgwerkers en werkers in de kinderopvang. Met deze subsidie investeer je in een stevige positie op de arbeidsmarkt. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden en vaardigheden. Die helpen je om in te spelen op toekomstige veranderingen in je werk en de sector.
  • Subsidie Slim LEIDINGwerk voor leidinggevenden en HR-adviseurs. Hoe motiveer je medewerkers om zich te blijven ontwikkelen? En daarbij zelf de regie te nemen en te houden? In een masterclass of leernetwerk leer je dit met en van elkaar.
  • Subsidie Slimme BOUWplaats voor organisaties. Heb je een innovatief idee om medewerkers te behouden voor de branche, of om nieuwe aan te trekken? Samen met andere organisaties in jouw regio of landelijk? Dan kan je dat idee met behulp van deze subsidie verder uitwerken.

Laat je inspireren door ervaringen van collega’s die je voorgingen. Of meld je meteen aan! Ga naar de subsidie-pagina van FCB.