beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Beroepsregistratie bij Registerplein biedt sociaal werkers in het werkgebied van welzijn en maatschappelijk dienstverlening (W&MD) richting en stimulans bij het op peil houden van hun competenties en bij het reflecteren op hun eigen handelen. Én het is transparant naar burgers/cliënten, opdracht- en werkgevers.

Met registratie laten professionals immers zien dat zij blijven werken aan hun vakmanschap. Voor sociaal werkers die zich registreren bij Registerplein zijn registratie-eisen ontwikkeld die aansluiten bij hun dagelijkse praktijk en bij hun eigen professionele ontwikkelingsbehoefte. Daarmee draagt beroepsregistratie bij aan een nog betere kwaliteit van hulp en ondersteuning door sociaal werkers en versterkt het hun arbeidsmarktpositie. 

Het Register Sociaal Werkers in W&MD staat open voor sociaal werkers die werkzaam zijn in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening, ongeacht de cao waaronder zij vallen.