beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Sociaal werkers maken het verschil in het dagelijks leven van mensen door te handelen als dat nodig is. In een snel veranderende samenleving willen burgers en opdrachtgevers kunnen rekenen op actuele vakbekwaamheid. Daarom is het belangrijk dat sociaal werkers hun competenties blijven ontwikkelen en weten welke beroepsethische normen in hun werk cruciaal zijn.

Ze werken aan - generalistische en/of specialistische - kennis en vaardigheden die aansluiten bij hun dagelijkse praktijk en volgen opleidingen, trainingen, etc. En ze zorgen dat ze op de hoogte zijn van nieuwe methodieken en aanpakken. Daarnaast reflecteren ze, samen met collega’s, op hun eigen handelen. Bijvoorbeeld tijdens intervisie, supervisie of intercollegiaal overleg.

Het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker in het werkgebied W&MD

In het Beroepscompetentieprofiel voor de sociaal werker staat welke competenties sociaal werkers in huis moeten hebben om nu, en in de nabije toekomst, goed invulling te geven aan hun dagelijkse werk. Het profiel kan sociaal werkers helpen om inzicht te krijgen in waar zij nu staan en waarin zij zicht verder willen ontwikkelen.