beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Sociaal werkers staan midden in de samenleving. Zij hebben te maken met verschillende burgers en buurten en met verschillende soorten (hulp)vragen en behoeften. Zij hebben oog voor de lokale situatie en sluiten aan bij wat daar al is.

Burgers die individueel of collectief (samenlevingsopbouw, jongerenwerk etc.) ondersteuning en hulp krijgen van sociaal werkers, kunnen als beste bepalen of zij die hulp ook als helpend ervaren. Daarom zoeken we met de methode Adviesvangers samen met inwoners naar wat echt werkt