beroepsontwikkeling van sociaal werkers

In de Beroepscode van sociaal werkers staan de normen van de beroepsgroep beschreven. Deze normen geven aan wat gewenst gedrag van sociaal werkers is. De normen zijn niet altijd vastgelegd in protocollen van de organisatie en vaak handelen sociaal werkers er onbewust al naar. Zo zal het voor hen logisch zijn dat je respectvol omgaat met de mensen met wie je werkt. Vaak gaat het echter om situaties die minder eenduidig zijn en die vragen om de afweging: wanneer doe ik het goede?

Een beroepscode ondersteunt professionals in hun dagelijkse werk. De code bevordert ethische bekwaamheid en het vermogen om doordachte besluiten te nemen. Hij helpt bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in, soms moeilijke, situaties in het dagelijkse werk. Met de code kunnen sociaal werkers zich ook achteraf verantwoorden voor de keuzes die zij gemaakt hebben. 

Beschikbare beroepscodes in het sociaal domein: