beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Dagmar Jansen is buurtcoach bij Buurtplein Doetinchem en werkt in de wijk Overstegen. Via het Voorportaal registreerde zij zich in het register Sociaal Werkers. Beroepsontwikkeling en beroepsregistratie horen volgens haar bij het werk. Je laat ermee zien dat de kwaliteit van je werk belangrijk is, en het is een vorm van waardering voor je vak en je vakmanschap. We treffen elkaar in het buurtcentrum.

Van bedrijfscommunicatie naar sociaal werk. Hoe zit dat?

Dagmar: “Klopt, ik heb heao commerciële economie/bedrijfscommunicatie gestudeerd. Daarna werkte ik bij bedrijven en later bij de gemeente Doetinchem op de communicatieafdeling. Op een gegeven ogenblik had ik het gevoel dat ik alles al wel gedaan had op communicatiegebied. Dus de vacature bij de sociale dienst voor een trajectbegeleider voor jongeren in de bijstand kwam op een goed moment langs. Ik kon daar aan de slag en ging de post-hbo social work doen.” Stralend: “Bij de gemeente zagen ze gelukkig ook: ja maar dit werk hoort bij Dagmar! Daardoor kon ik verder bij het Bureau voor financiële ondersteuning. En uiteindelijk ben ik bij Buurtplein terecht gekomen als buurtcoach.”

Wat doe je als buurtcoach?

Dagmar: “Ik ben een generalist met een T-profiel armoede, financiën en schulden. Zo bestaat ons team uit allemaal collega’s met een verschillende achtergrond: ggz, verslaving opbouwwerk ... noem maar op.” 

Je bent post-hbo Social Work gaan doen. Waarom die keuze?

Dagmar: “Nou je wilt op een gegeven moment toch ook een verdieping in methodisch handelen. En ik miste die basis van een vierjarige hbo. Het is wel dat je in het werk heel veel doet op gevoel en aansluiting, en de klik met mensen. Dat is iets dat je hebt of niet, maar dat vond ik voor mezelf niet genoeg.” Ze vervolgt: “Toen wij gingen solliciteren op de functie van buurtcoach wisten we ook nog niet helemaal waar we instapten. Het was voor ons heel erg pionieren. Uiteindelijk merk je dat de functie best wel pittiger is geworden dan we aanvankelijk dachten.”

Je hebt een mooie basis. Hoe ontwikkel je je nu verder?

Dagmar: “Het eerste jaar zijn we heel veel geschoold vanuit Buurtplein. De problematiek die we tegenkomen vraagt ook echt om kennis van andere vakgebieden. We hebben allemaal alle modules gedaan voor: ggz, verslavingszorg, ouderenzorg… Dat kom je allemaal in de wijk tegen. Daar is binnen Buurtplein heel veel oog voor; dat je als generalist wel uit de voeten kunt.”

Je bent geregistreerd in het register Sociaal Werkers bij Registerplein. Beroepsontwikkeling blijft dus een thema voor je?

Dagmar: “Absoluut, en ook voor Buurtplein. Iedereen doet nu bijvoorbeeld een training ‘regievoeren’ bij de HAN. We vinden dat binnen Buurtplein belangrijk, maar wat betekent dat regievoeren. Iedere collega geeft daar een eigen invulling aan, maar we willen dat we allemaal werken volgens dezelfde uitgangspunten. Er is ook veel aandacht voor intervisie, we werken hier nu al twee jaar met actieleren rondom casuïstiek. We hebben daarvoor een interne leercoach. Haar kunnen we ook vragen om hulp bij moreel beraad. En er is voor 2018 een hele professionaliseringsagenda opgesteld.” Dat klinkt alsof er goed over nagedacht is en wordt. “Jazeker, want de kwaliteit van de professionals bepaalt de kwaliteit van dienstverlening die je biedt. Zo kijkt Buurtplein daar tegenaan. En dat maakt dat dat registreren zo mooi is, want daarmee laat je natuurlijk zien wat we in huis hebben en waar we voor staan.”

Geen wolkje aan de lucht bij jullie?

Dagmar: “Nou dat blijft natuurlijk hè; die werkdruk. Die is hier ook hoog. Dus soms is het lastig. Als die agenda volloopt denk je wel eens ‘aaahh’, maar als je dan in een training zit dan wordt iedereen enthousiast. En wat het leuk maakt is dat we ook onze collega’s ontmoeten uit de andere wijken. Dus dan kun je van elkaar leren en ervaringen delen. En elkaar beter leren kennen. Dat is prettig en je vindt elkaar makkelijker als je eens met een vraag zit. En het is natuurlijk fijn dat je al heel veel activiteiten doet voor je beroepsregistratie.”

Wat is jouw ambitie als het gaat om jouw eigen ontwikkeling?

Dagmar: “Ik, ik heb echt veel met het thema armoede en schulden. Dat zou ik hier in het Doetinchemse hoog op de agenda willen krijgen. Ja, een coalitie vormen met samenwerkingspartners dat is wel een ideaalplaatje, dat zou ik wel heel graag willen.” Zou je daar een opleiding voor willen volgen? “Daar ben ik wel naar gaan kijken, maar dan kom je als snel in een master social work. Als het gaat om mijn T-profiel dan zijn heel veel opleidingen gericht op bepaalde functies, bijvoorbeeld schuldhulpverlener. Terwijl ik als generalist van alles wat ben. Daar ben ik nog zoekende in.”

En ben je al actief aan de slag gegaan met je registratie?

Dagmar: “Ja, ik heb al de Analyse & Reflectie bij de registratie gedaan en vijf mensen hebben feedback gegeven. Binnenkort heb ik mijn jaargesprek en daarvoor had ik een uitdraai ervan gemaakt voor mijn teamleider. Onze beleidsmedewerker is enthousiast en had zoiets van misschien kunnen we hier ook iets mee binnen Buurtplein.” 

Met trots: “Als ik kijk hoe wij ons de afgelopen jaren binnen Buurtplein ontwikkeld hebben, dan denk ik, nou dat pakken ze ons nooit meer af!