beroepsontwikkeling van sociaal werkers

Hoe geef je vorm aan vakmanschap? Binnen Sociaal Werk Versterkt ontwikkelden we daarvoor in de afgelopen periode een mooie basis met het ‘Beroepscompetentieprofiel voor sociaal werkers in welzijn en maatschappelijke dienstverlening’. Wat de betekenis is van het profiel voor sociaal werkers en wat je eraan hebt, leggen we hier uit. 

Ondersteunen bij beroepsontwikkeling en vakmanschap 

Onze samenleving is al jaren sterk in beweging: transities, transformaties, technologische ontwikkelingen, nieuwe problematieken, nieuwe aanpakken. Van sociaal werkers worden andere competenties gevraagd dan voorheen. Als sociaal werker kun je daarom niet stilstaan. Investeren in je eigen beroepsontwikkeling en vakmanschap, door middel van deskundigheidsbevordering en reflectie (intervisie bijvoorbeeld), is een voorwaarde voor sterk sociaal werk. Het competentieprofiel dat er nu ligt, ondersteunt sociaal werkers en organisaties hierbij. Het kan (mede) richting geven aan je persoonlijke ontwikkeling en het helpt jouw beroepsgroep om zich te positioneren en te profileren.

Het beroepscompetentieprofiel in het kort

De beroepsgroep van sociaal werkers is groot en divers, maar er zijn ook veel ‘gemene delers’. In het profiel komen deze terug bij de generieke competenties; die competenties waarover alle sociaal werkers (moeten) beschikken. Bijvoorbeeld mensen met elkaar kunnen verbinden of hen kunnen stimuleren tot participatie. De specifieke competenties van sociaal werkers zijn in het competentieprofiel beschreven aan de hand van zeven leefgebieden, waaronder bijvoorbeeld zingeving, financiën en lichamelijke gezondheid. Uitgangspunt is steeds het perspectief van de mensen waar het om gaat: inwoners, burgers, cliënten. In het profiel wordt onderscheid gemaakt naar opleidingsniveau (mbo en hbo) en naar startbekwame en vakvolwassen sociaal werkers. 

Richting en inzicht

Het beroepscompetentieprofiel kan richting geven aan je eigen beroepsontwikkeling. Het kan je helpen bij vragen als: waar sta ik? waar wil ik naartoe? wil ik blijven doen wat ik altijd al deed, of wil ik liever nieuwe uitdagingen aangaan? en, wat kan ik dan (nog) doen? Het profiel kan met de verschillende leefgebieden je horizon verbreden. En het geeft inzicht in de competenties en talenten waar je al over beschikt en de competenties die je kunt ontwikkelen. Bijvoorbeeld als je wilt switchen van leefgebied/specialisme, of als je van een mbo-functie door wilt stromen naar een hbo-functie. 

Voor een goede kwaliteit van professioneel handelen en voor een stevige positie op de arbeidsmarkt is werken aan je vakmanschap keihard nodig. Om je hierbij te ondersteunen ontwikkelen we dit jaar een competentietool, waarmee het profiel makkelijk toegankelijk en toepasbaar wordt in de praktijk. Houd hiervoor de website in de gaten. Ook beroepsregistratie bij Registerplein geeft kaders en stimulans om actief aan de slag te gaan, kijk hier voor meer informatie.

Met dank aan Deanne Radema (KM56)